Troskurs

Troskurset er et tilbud til katolikker og ikke-katolikker som ønsker å vite mer om katolsk tro og kristenliv.  Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. For dere som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. 

Her kan du lese mer om katolsk tro. 

Kurset krever påmelding, ta kontakt med en av prestene eller menighetskontoret på jessheim@katolsk.no.