Skriftemål 

Presten har kirkens fullmakt til å ta imot skriftemål å tilgi synder hvis synderen angrer, bekjenner sin skyld for Gud og er rede til å gjøre bot. Presten har absolutt taushetsplikt om innholdet i den enkeltes syndsbekjennelse.

 

+ Skriftemålsritualet

+ Skriftemål ark for barn

+ Skriftemål ark for ungdom

I St. Gudmund er det skriftemål hver tirsdag-lørdag kl.17:30 eller etter avtale med prestene. Hver 1. fredag i måned er det anledning til skriftemål for barn.