MAKS 50 DELTAGERE I MESSEN

September 30, 2020

"Ullensaker kommune innførte i kveld lokale tiltak for å unngå videre spredning av Coronavirus; se https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/innforer-lokale-tiltak-for-a-hindre-videre-spredning-av-koronaviruset/. Tidligere denne uke innførte Oslo kommune tilsvarende tiltak, og messestedene i våre tre Oslo-menigheter måtte fra i går redusere maksimum antall gudstjenestedeltagere.

 

For St. Gudmund betyr dette at gudstjenester, i likhet med Oslo-kirkene, ikke lenger kan feires med flere enn 50 personer tilstede, selv om St. Gudmund under de tidligere smittevernstiltakene har plass til 150. Billettsystemet https://billett.katolsk.no er i kveld justert slik at maksimum antall er 50. Når Ullensaker kommune opphever sine lokale tiltak vil menigheten igjen kunne motta 150 i St. Gudmund kirke.

 

Det vil om kort tid bli lagt ut informasjon på www.katolsk.no om nye regler for messefeiring fra 1.10.2020 som følge av økt smitte og Ullensaker kommunes tiltak. Vi oppfordrer samtidig St. Gudmund til å informere menigheten lokalt (sanktgudmund.com, Facebook etc) om hva kommunens tiltak betyr for messene i St. Gudmund." - Mats Tande, OKB

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

1. Leonard Tunhøvd Johansen ble døpt den 24.oktober.  

2. Oliwia Miskowiec ble døpt den 25.oktober. 

3. Nikolas Lukas Lybko ble døpt den 31.oktober...

Gratulerer - fire barn ble døpt!

1/1
Please reload

Recent Posts

October 1, 2020

September 30, 2020

September 30, 2020

September 29, 2020

August 29, 2020

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags