UTNEVNELSER OG FORFLYTNINGER I OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

July 14, 2020

 P. Nguyen Tuan Van blir med virkning fra den 01. september 2020 løst fra stillingen som kappellan ved St. Torfinn menighet i Hamar, og utnevnes samme dato til sogneadministrator for St. Gudmund menighet.

 

 

 

 

P. Robert Kanoza utnevnes med virkning fra den 01. september 2020 til sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Gudmund menighet på Jessheim. 

 

 

 

 

 

P. Waldemar Bozek blir med virkning fra den 01. september 2020 løst fra stillingen som kapellan ved St. Gudmund menighet, og utnevnes samme dato til sogneadministrator for St. Klara menighet (Kongsvinger).

 

P. Do Duc Tan løses med virkning fra den 01. september 2020 fra embedet som sogneprest i St. Gudmund menighet, og utnevnes fra samme dato til sogneprest i St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo. Han overtar ansvaret for den vietnamesiske sjelesorg i St. Torfinn menighet på Hamar og på Gjøvik.

 

 

Vi ønsker p. Van og p. Robert hjertelig velkommen til oss og takker p. Tan og p. Waldemar for deres tjeneste i vår menighet! 

  

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive