Hilsen fra Caritas generalsekretær på norsk, engelsk og polsk

February 13, 2018

 

 

Kjære Caritas-venn/ Kjære Caritas-giver

 

Vi går nå inn i fastetiden. Å faste innebærer å gi avkall på noe, leve enkelt og gi av sitt overskudd til dem som trenger det. Noen katolikker velger å avstå fra kjøtt, fra annen mat, eller fra noe som gir oss nytelse. Dessverre finnes det mange barn og voksne som ikke har et valg om å avstå fra mat. 815 millioner barn, mødre og fedre står opp - og legger seg - sultne.

 

Sult svekker skoleprestasjoner og øker risiko for sykdom og død. Brutalt nok dør rundt tre millioner barn under fem år av sult og sultrelatert sykdom hvert eneste år. 

 

To hovedårsaker til sult er konflikt og klimaendringer. Det første er vanskelig for Caritas Norge å stoppe. Effekten av klimaendringer kan vi redusere. 

 

Med bidrag fra dere hjelper vi sårbare bønder med å tilpasse seg endringene som kommer av tørke, flom og ekstremvær. Vi gir opplæring i effektive dyrkingsmetoder, godt husdyrhold og akvakultur, og vi tilbyr bønder kreditt og tilgang til salgsmarkeder. Dette bidrar til at familier går fra ett til tre måltider om dagen.

 

For 200 kr kan du være med å redde liv gjennom klimasmart landbruk.

SMS: Send Nullsult til 2160 (200,-) eller Vipps: 12135 Merk betalingen Nullsult

 

Takk for din støtte!

 

Med ønske om en meningsfylt fastetid og en god påske,

 

Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge

 

 

 

Dear Caritas friend / Dear Caritas donor


We are now entering the fasting of Lent. To fast means to renounce, to live simply and to give what you can spare to those who need it. Some Catholics choose to abstain from meat, from other food items, or from that which gives pleasure. Unfortunately, there are many children and adults who do not have the choice to abstain from food. 815 million children, mothers and fathers wake up – and go to bed – hungry.


Hunger impairs children’s school performance and increases the risk of illness and death. Brutally, about three million children under the age of five die of hunger and hunger-related diseases every year.


Two of the main causes of starvation are conflict and climate change. It is difficult for Caritas Norway to end the former. But we can mitigate the effects of climate change.


With your contribution, we help vulnerable farmers adapt to the changes caused by droughts, floods and extreme weather. We provide training in effective cultivation methods, good animal husbandry practices and aquaculture, and we offer credit and access to markets to farmers. This helps families increase their daily intake from one to three meals.


For 200 kr you can help save lives through climate-smart farming.


SMS: Send Nullsult to 2160 (200 kr) or Vipps: 12135, with the reference Nullsult


Thank you for your support!


With wishes for a meaningful Lent and a happy Easter,


Knut Andreas Lid, acting Secretary General of Caritas Norway

 

 

Kochani przyjaciele / darczyńcy Caritas,

 

Rozpoczynamy właśnie czas postu. Post oznacza rezygnację z czegoś, skromniejsze życie i oddanie potrzebującym tego, co mamy w nadmiarze. Niektórzy katolicy powstrzymują się od potraw mięsnych czy też innego pożywienia, które daje nam przyjemność. Niestety wiele dzieci i dorosłych nie może pozwolić sobie na rezygnację ze spożywania pokarmów. 815 milionów dzieci, matek i ojców wstaje i idzie spać o głodzie.

 

Głód zwiększa ryzyko pogorszenia rezultatów w szkole a także ryzyko chorób i śmierci. Około 3 miliony dzieci poniżej piątego roku życia co roku umiera z głodu lub z powodu chorób spowodowanych głodem. 

 

Dwiema głównymi przyczynami głodu są konflikty i zmiany klimatyczne. Pierwszy powód jest ciężki do powstrzymania przez Caritas. Jednak możemy zredukować efekty zmian klimatycznych. 

 

Dzięki Twojej pomocy możemy pomóc rolnikom w dostosowaniu się do zmian będących wynikiem susz, powodzi i ekstremalnej pogody. Uczymy efektywnych metod uprawy, hodowli zwierząt i akwakultury oraz oferujemy rolnikom kredyty i dostęp do rynków zbytu. Dzięki temu rodziny mogą spożywać trzy zamiast jednego posiłku dziennie.

 

Darując 200 kr ratujesz życie innych, którzy mogą uprawiać ziemię w mądry sposób, dostosowany do zmian klimatycznych.

 

SMS: Wyślij tekst: Nullsult na numer 2160 (200,-) lub przez Vipps: 12135 Opisz wpłatę jako: Nullsult

 

Dziękujemy za Twoją pomoc!

 

Życzymy Ci mądrze przeżytego postu i Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

Knut Andreas Lid, pełniący obowiązki sekretarza generalnego Caritas Norge

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

A service of Nine Lessons and Carols

1/3
Please reload

Recent Posts

October 17, 2019

September 12, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags