Elektronisk påmelding:

DÅPSATTEST:

Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til katekesekoordinatoren.  Om dere har levert det før, trenger dere ikke å levere det på nytt.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av kontingent gjøres ved å overføre til

konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)