Elektronisk påmelding:

DÅPSATTEST:

Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til en av prestene. Om dere har levert det før, trenger dere ikke å levere det på nytt.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av katekesekontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

FORELDREMØTE FOR 3. KLASSE

Lørdag, 1. februar 2020 kl. 10:10

FORELDREMØTE FOR 9. KLASSE

Onsdag, 5. februar 2020 kl. 16:40