Ordinasjon / prestevigsel

Presteordinasjon og katolske studier på nettsidene til St. Eystein presteseminar.

Ønsker du å støtte seminaret?

Seminarets Venner er en forening som ber for prestekall og støtter seminaret økonomisk.

Her kan du lese mer om Seminarets Venner.