Menighetens historie

Menigheten ble opprettet første søndag i advent 2007 og omfatter de seks kommunene på Øvre Romerike: Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal.

I tiden frem til julen 2015 holdt menigheten til i en paviljong satt sammen av brakker på Holmsletta. Lørdag 4.juni 2016 kl.12 ble nye St. Gudmund kirke konsekrert og innviet av biskop Bernt Eidsvig.  

Om St. Gudmund

Gudmund Arason ble født i 1161 på Island. Han var født utenfor ekteskap, av god slekt. Han var, ifølge Snorre, sønn av Are Thorgeirson, som falt i kamp for den norske jarlen Erling Skakke på Sørum i Romerika i 1167. Gudmund var da bare seks år, og han vokste opp uten far. Han ble presteviet i 1185. Han fikk rykte som en from og gudfryktig mann og en som gjorde mirakler. Gudmund ble biskop på Island i 1201 og ble bispeviet i Norge13. april 1203. Han prekte om fattigdommens salighet og mente at Kirken var blitt ledet på villspor i sin streben etter rikdom. Da Gudmund kom i konflikt med de rike og mektige, måtte han flykte fra Island og søkte asyl hos erkebiskopen av Trondheim. Han tilbrakte minst åtte år i Norge og døde i 1237. På Gardermoen var det et Hellige Gudmunds kapell. Kapellet brant ned siste gang i 1732.

Valget av St. Gudmund som navn for vår menighet ivaretar en katolsk tradisjon og gjenreiser det nedbrente kapellets ære. Vår kirke vil dertil bli viet St. Sunniva. Hun var også flyktning og innvandrer til Norge som mange av menighetens medlemmer er idag.

St. Gudmund kirke

Kirkerommet har ca. 370 sitteplasser i skipet og 80 på galleriet i tillegg til koret og musikere. Kirken har ammerom samt for for de små og med glassvegg inn mot kirken og høyttalere for de som sitter der. Den har både et hovedsakristi og blomstersakristi. Underetasjen huser stor menighetssal og kjøkken. Sidefløyene har kontorlokaler, rom for katekese, møtelokaler, presteleiligheter og gjesteleilighet. Mellom de to sidefløyene finnes en Mariahage. Kirken er dekket med gråhvit tegl og innvendig med pusset betong. Mye treverk er valgt for å gi et varmere preg. Kirken er orientert med alteret i øst og inngangen i vestfronten. På unik måte har man i St. Gudmund kirke integrert gamle glassmalerier, korsveibilder og Mariastatuen i ny arkitektur.

Byggingen St. Gudmund kirke

Innvielse av St. Gudmund kirke

Kilder:

Egeberg, Tore Dominicus. 2008. Broen 1/2008

Katolsk.no. 15.10.09. "St. Gudmund menighet, Øvre Romerike". 15.06.17. http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/Jessheim/broenserie