Kommunion

​Når vi mottar kommunionen, kommer Kristus inn i oss, han blir fullt ut til stede i oss. Det samme skjer med alle de andre som mottar kommunionen, vi får alle Kristus og hans liv i oss. Men fordi Kristus ikke kan deles, blir vi alle på en usynlig måte samlet til en enhet, alle vi som mottar kommunionen blir til ett legeme.

Alle barn som skal motta første kommunion må delta i katekesen først. 

Første kommunionsbarn begynner med forberedelsene i 2. klasse og mottar

første kommunion i 3. klasse.

Kilder: 

Oftestad, Torvild og Van den Berg, Marieke. 2002. s. 118. Jeg er med dere - om trosbekjennelsen og sakramentene. Oslo. Det Kateketiske Senter OKB.