kirkens åpningstider

KIRKEN ER ÅPEN EN HALVTIME

FØR MESSEN STARTER.

KIRKEN STENGER RETT ETTER MESSEN AVSLUTTER FOR RENGJØRING. 

Kirkens åpningstider og messetider

gjelder f.o.m. 8. mai og t.o.m 14. juni

MESSETIDER 

Maksimum 50 personer under hver messe

 

Mandag

Stengt

 

 

Tirsdag

kl. 18:00 Messe på norsk

 

Onsdag

kl. 18:00 Messe på norsk

Torsdag

kl. 17:15  Sakrament tilbedelse

kl. 18:00 Messe på norsk

Fredag

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk

kl. 19:30 Messe på polsk

 

Lørdag

kl. 16:00 Messe på vietnamesisk

kl. 18:00 Messe på norsk

Søndag

kl. 08:00 Messe på polsk

kl. 10:00 Messe på engelsk

kl. 12:00 Messe på norsk

kl. 14:00 Messe på polsk

Du må melde deg for å kunne delta på messe.

Klikk her for påmelding

FOR ALLE SOM ØNSKER Å BESØKE KIRKEN GJELDER FØLGENDE

 

  • Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.  

  • Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent for eksempel med å tenne lys til andre er ferdige.

  • Du må bruke antibac når du går inn i kirken og før du mottar kommunion.

  • Du må følge kirkevertens anvisninger.

  • Du skal ikke håndhilse.

  • Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet.

  • Etter messen må alle forlate kirkerommet fortest mulig. Det er satt tid til renhold og luftrensing av kirkerommet mellom messene.

  • Ingen skal samle seg i kirkerommet og kirkegangen.