kirkens åpningstider

 

 

 

GRUNNET KORONASITUASJONEN, ER KIRKEN ÅPEN KUN EN HALVTIME FØR MESSEN STARTER OG STENGER RETT ETTER  MESSEN FOR RENGJØRING.

MESSETIDER 

Mandag

kl. 18:00         Messe på norsk

 

Tirsdag

kl. 18:00         Messe på norsk

 

Onsdag

kl. 17:30         Anledning til skriftemål

kl. 18:00         Messe på norsk

 

Torsdag

kl. 17:15         Sakramentstilbedelse

kl. 18:00         Messe på norsk

 

Fredag

kl. 18:00         Messe på vietnamesisk

kl. 19:00         Messe på polsk

 

Lørdag

kl. 14:00         4. lørdag - Messe på arabisk

kl. 14:30         2. lørdag - Messe på filippinsk

kl. 17:30         Anledning til skriftemål

kl. 18:00         Messe på norsk

 

Søndag

kl. 08:00         Messe på polsk

kl. 09:30         Messe på engelsk

kl. 11:00         Høymesse på

                       1. søndag - Familiemesse

kl. 13:00         3. søndag - Messe på vietnamesisk

                       5. søndag - Messe på vietnamesisk

kl. 16:00         Messe på polsk

kl. 17:30         1. søndag - Messe på kroatisk

 

 

Ønsker dere å delta i messe?

Meld dere på billett.katolsk.no

FOR ALLE SOM ØNSKER Å BESØKE KIRKEN GJELDER FØLGENDE

 

  • Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.  

  • Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent for eksempel med å tenne lys til andre er ferdige.

  • Du må bruke antibac når du går inn i kirken og før du mottar kommunion.

  • Du må følge kirkevertens anvisninger.

  • Du skal ikke håndhilse.

  • Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet.

  • Etter messen må alle forlate kirkerommet fortest mulig. Det er satt tid til renhold og luftrensing av kirkerommet mellom messene.

  • Ingen skal samle seg i kirkerommet og kirkegangen.