kirkens åpningstider

 

 

 

GRUNNET KORONASITUASJONEN, ER KIRKEN ÅPEN KUN EN HALVTIME FØR MESSEN STARTER OG STENGER RETT ETTER  MESSEN FOR RENGJØRING.

MESSETIDER 

 

 

Mandag

Stengt

 

 

Tirsdag

kl.18:00     Messe på norsk

 

 

Onsdag

kl.18:00     Messe på norsk

 

 

Torsdag

kl.17:15       Sakramentstilbedelse

kl.18:00     Messe på norsk

 

 

Fredag

kl.18:00     Messe på vietnamesisk

kl.19:00     Messe på polsk

 

 

Lørdag

kl.14:00     4.lørdag -  Messe på arabisk

kl.14:30     2.lørdag - Messe på filippinsk

kl.18:00     Messe på norsk

 

 

Søndag

kl.09:30    Messe på engelsk

kl.11:00     Høymesse

                   1.søndag - Familiemesse

kl.13:00     3.søndag - Messe på vietnamesisk

                   5.søndag - Messe på vietnamesisk

kl.16:00     Messe på polsk

kl.17:30      1.søndag - Messe på kroatisk

 

 

Ønsker dere å delta i messe?

Meld dere på billett.katolsk.no

 

FOR ALLE SOM ØNSKER Å BESØKE KIRKEN GJELDER FØLGENDE

 

  • Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.  

  • Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent for eksempel med å tenne lys til andre er ferdige.

  • Du må bruke antibac når du går inn i kirken og før du mottar kommunion.

  • Du må følge kirkevertens anvisninger.

  • Du skal ikke håndhilse.

  • Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet.

  • Etter messen må alle forlate kirkerommet fortest mulig. Det er satt tid til renhold og luftrensing av kirkerommet mellom messene.

  • Ingen skal samle seg i kirkerommet og kirkegangen.