kirkens åpningstider

KIRKEN ER ÅPEN EN HALVTIME

FØR MESSEN STARTER.

KIRKEN STENGER RETT ETTER MESSEN AVSLUTTER FOR RENGJØRING. 

MESSETIDER 

 

Mandag

Stengt

 

 

Tirsdag

kl. 18:00 Messe på norsk

 

Onsdag

kl. 18:00 Messe på norsk

Torsdag

kl. 17:15  Sakrament tilbedelse

kl. 18:00 Messe på norsk

Fredag

kl. 18:00 Messe på vietnamesisk

kl. 19:30 Messe på polsk

 

Lørdag

kl. 16:00 Messe på vietnamesisk

kl. 18:00 Messe på norsk

Søndag

kl. 08:00 Messe på polsk

kl. 10:00 Messe på engelsk

kl. 12:00 Messe på norsk

kl. 14:00 Messe på polsk

For å kunne delta på messe

Meld dere på billett.katolsk.no

FOR ALLE SOM ØNSKER Å BESØKE KIRKEN GJELDER FØLGENDE

 

  • Bli hjemme om du er syk, hoster mye eller har symptomer på forkjølelse.  Dere som er i karantene skal ikke oppsøke kirken.  

  • Hold god avstand. Spre dere i kirkerommet. Vent for eksempel med å tenne lys til andre er ferdige.

  • Du må bruke antibac når du går inn i kirken og før du mottar kommunion.

  • Du må følge kirkevertens anvisninger.

  • Du skal ikke håndhilse.

  • Du er ikke forpliktet til å motta kommunion hvis du er urolig for å bli smittet.

  • Etter messen må alle forlate kirkerommet fortest mulig. Det er satt tid til renhold og luftrensing av kirkerommet mellom messene.

  • Ingen skal samle seg i kirkerommet og kirkegangen.