Katekese for barn og ungdom

 

Katekese er en religionsundervisning hvor vi lærer barna og ungdommer om Gud og Kirken. De treffer også andre katolske barn i menigheten. Vi har et katekesetilbud for barn som går fra 2. - 9. klasse.

Undervisning for å motta første kommunion og konfirmasjon er 2 år.

Første kommunionsbarn begynner med forberedelsene i 2. klasse

og mottar første kommunion i  3. klasse.

 

Konfirmasjons ungdommer begynner med forberedelsene i 8. klasse og mottar sakramentet i 9. klasse

                    Første kommunionsbarn som går i 3. klasse og 9. klasse konfirmanter                          MÅ levere dåpsattest.                                      

                

Kontingenten for katekesen inkluderer bøker og andre materialer. Betaling skjer til kontonummer 1503.02.82946. MERK: Katekese, ungdommens navn og klassetrinn

(Eks: katekese, Johan Johansen , 8. klasse)

 

Alle foreldre oppfordres og er velkommen i katekesemessene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon kontakt menighetskontoret: jessheim@katolsk.no