Katekese for barn og ungdom

 

 

 

 

Katekese er en religionsundervisning hvor vi lærer barna og ungdommer om Gud og Kirken. De treffer også andre katolske barna i menigheten. I skoleåret 2020/2021 har vi et katekese tilbud KUN for barna som går i 3.klasse og 9. klasse.

                    Første kommunionsbarn som går i 3. klasse og 9. klasse konfirmanter                            MÅ levere dåpsattest.                                      

               

Kontingenten for katekesen inkluderer bøker og andre materialer. 

Betaling skjer til kontonummer 1503.02.82946.

MERK: Katekese, ungdommens navn og klassetrinn

(Eks: katekese, Johan Johansen , 8. klasse)

Alle foreldre oppfordres og er velkommen i katekesemessene.

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon kontakt menighetskontoret:

jessheim@katolsk.no

stgudmund.menighet@gmail.com