GAVER TIL MENIGHETEN

orgel 0619.jpg

Vi vil takke alle som bidrar til liturgien, kirkekaffen og vedlikehold av kirken. Vi vil også takke alle i menigheten for bidragene til kollekten.

Har du lyst til å støtte St. Gudmund menighet? 

Menigheten trenger flere faste givere. Du kan enten opprette en avtalegiro eller sende bidraget inn på OKB sin giver konto og skrive hvilken menighet pengene skal til. Avtalegiro finner man liggende ved kirkeinngangen. Fyll ut og legg den i en av postkassene til menigheten. Man kan få skattefradrag for gaver de gir til menigheten fra begge alternativene.

Oslo Katolske Bispedømme (OKB)

Kontonummer for fast givertjeneste: 3000.15.11110

 

Menigheten har 

Du kan gi kollekt ved å betale til nr. 19006.

Andre betalinger til menigheten, f.eks. dåpslys, kirkekaffe kan gjøres til nr. 19007.

Vipps nummeret vårt 19006 og 19007 er blitt en VippsGo tjeneste.

Med VippsGo kan kollekter og gaver gi fradrag i skattepliktig inntekt for giverne.

vipps orange.png