Kirken 

Maria prosesjon 05. mai 2019

Bilder av  p. Tan

Kirken i den stille uke 2019