Katolsk "drive in" søndagsmesse

Kirken i den stille uke 2020

Bilder av  p. Tan

Maria prosesjon 05. mai 2019

Bilder av  p. Tan

Kirken i den stille uke 2019

Bilder av  p. Tan

Santo Nino 13. januar 2019

Bilder av  p. Tan

Juletrefest 06. januar 2019

Bilder av Koko Bråthen og p. Tan

Livsglededag 21. oktober 2018

Bilder av Koko Bråthen, Anna Bjørnstad og Justyna Brzykca

Relikvier av Den hellige Therese og de hellige Louis og

Zelie Martin i St. Gudmund Kirke 05. oktober 2018

Bilder av Petter T. Stocke-Nicolaisen hentet fra katolsk.no 

Maria prosesjon 06. mai 2018