Ferming

I Den Katolske kirke bruker vi som regel ordet ferming som betyr styrkelse mens konfirmasjon betyr bekreftelse. I fermingens sakrament mottar vi den Hellige Ånds syv gaver: visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd og gudfrykts Ånd. Disse gavene får vi som utrustning til å være modne kristne og vitner for Kristus.

Ungdommer som ønsker å motta fermingens sakrament, må delta på katekesen først. Konfirmasjons ungdommer 

blir forberedt i å motta fermingens sakrament når de går i 9. klasse katekeseundervisning.

Kilder: 

Oftestad, Torvild og Van den Berg, Marieke. 2002. s. 111-112. Jeg er med dere - om trosbekjennelsen og sakramentene. Oslo. Det Kateketiske Senter OKB.