Ekteskapet

Det aller dypeste vennskapet blant oss mennesker er ekteskapet.  Ekteskap er en del av Guds frelsesplan. Guds lover er rammer for ekteskapet, men Gud har større tanker og planer for ekteskapet enn bare å gi det gode rammer. Gud har villet bruke ekteskapet i sin plan for å frelse verden. Derfor har Jesus Kristus opphøyet ekteskapet til et sakrament, slik at to mennesker som inngår et lovlig ekteskap, mottar en spesiell nåde fra Gud.

Ønsker du å gifte deg i St. Gudmund?

Ta kontakt med menighetskontoret for å bestille kirken samt avtale tidspunkt for samtale med presten.

I Den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta på et ekteskapskurs i forkant av vielsen. 

 

Ta kontakt med én av prestene eller på menighetskontoret stgudmund.menighet@gmail.com for påmelding.

Kilder: 

Oftestad, Torvild og Van den Berg, Marieke. 2002. s. 143-144. Jeg er med dere - om trosbekjennelsen og sakramentene. Oslo. Det Kateketiske Senter OKB.