Dåp

Dåpen bringer oss inn i et så nært forhold til Gud, at den som er døpt, kalles Jesus disippel,Guds barn, kristen, medlem av Guds folk, Kristi tjener og så videre. Foreningen med Gud kan spesielt beskrives som en forening med Jesus Kristus idet han dør og oppstå.1 

Ønsker du å døpe ditt barn i St. Gudmund kirke?

Her i St. Gudmund skal man ta kontakt med en av prestene og avtale tid for dåpssamtalen og selve dåpen.

Foreldre må fylle ut en dåpsmelding og «Barns kirketilhørighet» som bekrefter at barnet skal registreres som katolikk. Skjemaene fåes fra menighetskontoret eller direkte fra presten. Hovedfaddere må være katolikker, fermet og fylt 16 år. De må levere kopi av dåpsattest med fermingsbekreftelse. 

Spørsmål?

jessheim@katolsk.no eller stgudmund.menighet@gmail.com

1 Jfr . Rom 6, 1-11; Kol 2, 12.