Dåp

Dåpen bringer oss inn i et så nært forhold til Gud, at den som er døpt, kalles Jesus disippel, Guds barn, kristen, medlem av Guds folk, Kristi tjener og så videre. Foreningen med Gud kan spesielt beskrives som en forening med Jesus Kristus idet han dør og oppstå.1 

Ønsker du å døpe ditt barn i St. Gudmund kirke?

Her i St. Gudmund skal man ta direkte kontakt med én av prestene eller menighetskontoret for å avtale tid for dåpssamtalen og selve dåpen.

Foreldre må fylle ut på forhånd en dåpsmelding og håndleveres direkte til presten eller til menighetskontoret.  

 

Hovedfaddere må være katolikker, fermet og fylt 16 år. De må levere kopi av dåpsattest med fermingsbekreftelse. 

Spørsmål?

jessheim@katolsk.no eller stgudmund.menighet@gmail.com

1 Jfr . Rom 6, 1-11; Kol 2, 12.