Elektronisk påmelding:

Forberedelsen til konfirmasjon. 

Til vanlig er forberedelsen til ferming går over to år, men på grunn av korona-situasjonen skal menigheten fokusere å forberede kun de ungdommene i 9.klasse i dette skoleåret 2020-2021.  

DÅPSATTEST:

Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest og førstekommunionsattest.  Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til katekesekoordinatoren.  Hvis dere har levert dåpsattesten før, trenger dere ikke å levere på nytt.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av kontingent gjøres ved å overføre til

konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

Fermingsundervisning 2020/2021

 

Høst 2020

Onsdag 07. oktober – Foreldremøte kl. 16:40

Onsdag 04. november

Onsdag 02. desember

 

Vår 2021

Onsdag 06. januar

Onsdag 03. februar – Foreldremøte kl. 16:40

Onsdag 03. mars

Onsdag 07. april

Onsdag 05. mai

Onsdag 26. mai – Generaløvelse til fermingsmesse kl. 18:00

sacrament-of-confirmation-clipart-confir