Elektronisk påmelding:

Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år. Forberedelsen starter i 8. klasse og ungdommene mottar fermingens sakrament i 9. klasse.

DÅPSATTEST:

Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til en av prestene. Hvis dere har levert dåpsattesten før, trenger dere ikke å levere det på nytt.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av katekesekontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

DATOER FOR UNDERVISNING 2019-2020

Undervisning er fra kl. 16:40 - 19:30

(messe kl. 18:00 - 18:30 og pause kl. 18:30 - 18:45)

Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til messen.

HØST 2019

 • Onsdag 04. september - Foreldremøte kl. 16:40

 • Onsdag 09. oktober

 • Onsdag 06. november

 • Onsdag 04. desember

VÅR 2020

 • Onsdag 08. januar

 • Onsdag 05. februar - Foreldremøte kl. 16:40

 • Onsdag 04. mars

 • Lørdag 21. mars - Konfirmantdag  AVLYST

 • Onsdag 01. april - AVLYST

 • Onsdag 06. mai

 • Torsdag 14. mai - Generaløvelse til fermingsmesse - AVLYST

 • Lørdag 16. mai - Fermingsmesse - UTSATT