Elektronisk påmelding:

Forberedelsen til konfirmasjon strekker seg over to år. Forberedelsen starter i 8. klasse og ungdommene mottar fermingens sakrament i 9. klasse.

DÅPSATTEST:

Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til en av prestene. Hvis dere har levert dåpsattesten før, trenger dere ikke å levere det på nytt.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av katekesekontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

VIKTIGE DATOER FOR KONFIRMANTER

 

Onsdag 26. august kl. 17:00 – 19:30:

Messe og skriftemål

 

 

Onsdag 16. september kl. 17:00 – 19:30:

Messe etterfulgt av generaløvelse

 

 

Lørdag 26. september: Konfirmasjon

kl. 10:00 (norsk gruppe)                        

kl. 13:00 (polsk gruppe)

 

Fristen for å levere navn og telefonnummer til alle som skal delta i messen er onsdag 16. september. Dette skal sendes til sogneadministrators e-postadresse:  Peter.Van@katolsk.no