Elektronisk påmelding:

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av katekesekontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

DATOER FOR UNDERVISNING 2019-2020

Undervisning er fra kl. 10:00 - 14:00

(pause kl. 11:15 - 12:00 og messe kl. 13:30 - 14:00)

Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til messen.

HØST 2019

  • Lørdag 14. september  

  • Lørdag 19. oktober

  • Lørdag 16. november

  • Lørdag 14. desember

VÅR 2020

  • Lørdag 11. januar

  • Lørdag 01. februar 

  • Lørdag 07. mars

  • Lørdag 18. april - AVLYST

  • Lørdag 09. mai - AVLYST

  • Lørdag 6. juni - Katekeseavslutning med eget program - AVLYST