March 31, 2020

Under en regntung himmel og foran en tom Petersplass ledet paven sakramentstilbedelsen og velsignet Roma og verden med en ekstraordinær Urbi et orbi. 

Les hele saken her. 

March 21, 2020

Det er messe i morgen med biskop Bernt Eidsvig kl. 11:00.

March 19, 2020

Pave Frans oppfordrer oss til å be rosenkransen sammen med ham kl. 21.00 ikveld, torsdag 19. mars.

På grunn av korona-pandemien lider folk over hele verden. I denne krevende situasjonen gir fastetiden oss en god anledning til å kontemplere Jesu død og oppstandelse ved å...

March 18, 2020

På grunn av korona-pandemien, må konfirmasjonen utsettes. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men vi skal komme med informasjon så fort vi har fått et fastsatt tidspunkt.

Du kan lese artikkelen om dette på katolsk.no 

March 12, 2020

Artikkelen er tatt fra katolsk.no og vi følger bispedømmet samt helsemyndighetens råd og tiltak. 

Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak pr. 12.3.2020 gjelder inntil palmesøndag (5. april)

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjæ...

March 5, 2020

Kjære brødre og søstre!

Også i år gir Herren oss en forberedelsestid, for at vi skal kunne feire Jesu døds- og oppstandelsesmysterium med fornyede hjerter. Dette mysteriet er fundamentet for alt kristenliv, både personlig og fellesskapelig. Vi må stadig vende tilbake ti...

February 4, 2020

P. Waldemar Bożek utnevnes med virkning fra den 1. september 2020 til sogneadministrator i St.a Clara menighet på Kongsvinger. P. Bożek fortsetter sitt virke som kapellan i St. Gudmund menighet med fast bopel på Jessheim.

P. Robert Kanoza utnevnes...

Please reload

Apningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for Juni 2020

MISJONSINTENSJON:

Om hjertets vei

 

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte

Archive
Please reload