April 14, 2020

 Skjærtorsdag, 9. april

Langfredag. 10. april

Påskedag. 12. april

April 4, 2020

Vi beklager, det blir ikke noe velsignede palmegrener i år. 

April 1, 2020

Dere kan lese brevet her og det er også tilgjengelig på polsk.

April 1, 2020

På grunn av korona-pandemien har vi valgt å utsette polsk og norsk første kommunion.

NY DATO ER:

Lørdag, 5. september kl. 12.00 for polsk første kommunion

Søndag, 13. september kl. 11:00 for norsk første kommunion

April 1, 2020

Vi er i en spesiell og vanskelig tid. Koronapandemien gjør at vi ikke kan samle og feire messe sammen. Men Oslo katolske bispedømme strømmer messer og liturgier direkte fra St. Olav domkirke gjennom hele den stille uke, påskeaften og påskemorgen. 

Sendeskjema på katolsk...

March 31, 2020

Under en regntung himmel og foran en tom Petersplass ledet paven sakramentstilbedelsen og velsignet Roma og verden med en ekstraordinær Urbi et orbi. 

Les hele saken her. 

March 21, 2020

Det er messe i morgen med biskop Bernt Eidsvig kl. 11:00.

March 19, 2020

Pave Frans oppfordrer oss til å be rosenkransen sammen med ham kl. 21.00 ikveld, torsdag 19. mars.

På grunn av korona-pandemien lider folk over hele verden. I denne krevende situasjonen gir fastetiden oss en god anledning til å kontemplere Jesu død og oppstandelse ved å...

March 18, 2020

På grunn av korona-pandemien, må konfirmasjonen utsettes. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men vi skal komme med informasjon så fort vi har fått et fastsatt tidspunkt.

Du kan lese artikkelen om dette på katolsk.no 

Please reload

Apningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for Juni 2020

MISJONSINTENSJON:

Om hjertets vei

 

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte

Archive
Please reload