October 31, 2020

1. Leonard Tunhøvd Johansen ble døpt den 24.oktober.  

2. Oliwia Miskowiec ble døpt den 25.oktober. 

3. Nikolas Lukas Lybko ble døpt den 31.oktober.

4. Yorkabel Nahom Kflu ble døpt den 31.oktober.

Menigheten gratulerer dåpsfamiliene! 

October 1, 2020

Menigheten gratulerer 20 av våre ungdommer som mottok konfirmasjonssakramentet lørdag 26.september.

  1. Michal Adamowicz                  

  2. Jesutha Anantham

  3. Brevin Banister

  4. Patryk Adam Gorski

  5. Michael Santil...

October 1, 2020

Menighetehn gratulerer Leo Gabriel Domingo som mottok dåpen 19.september i St. Gudmund kirke.

Please reload

Åpningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for oktober 2020

MISJONSINTENSJON:

For legfolkets arbeid

 

Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken.

Archive
Please reload