September 30, 2020

"Ullensaker kommune innførte i kveld lokale tiltak for å unngå videre spredning av Coronavirus; se https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/innforer-lokale-tiltak-for-a-hindre-videre-spredning-av-koronaviruset/. Tidligere denne uke innførte Oslo kommune tilsvarende ti...

September 30, 2020

Menigheten retter en stor takk til dugnadsgruppen for innsatsen og vaktmesterteamet for et vel utført vedlikeholdsarbeid av kirkebygget!

September 29, 2020

 Menigheten gratulerer 36 førstekommunikanter som fikk tildelt Førstekommunion i september.

  1.  Damian Adamczyk

  2. Alicja Stanislawczyk

  3. Michal Baranowski

  4. Emilia Bielawa

  5. Igor Bronecki

  6. Nielchen Cagusan

  7. Lucas Gia Khang Hoang Dang

  8. Marika Dit...

September 18, 2020

Menighetssekretæren er for tiden på fødselspermisjon.  Mary Femane Apigo Cabahug vil i mellomtiden være vikarierende menighetssekretær. 

Oversikten over hvilke dager og tidspunkter er Mary Fem tilgjengelig på menighetskontoret kan dere finne i søndagsbladet.

Please reload

Åpningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for oktober 2020

MISJONSINTENSJON:

For legfolkets arbeid

 

Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken.

Archive
Please reload