July 14, 2020

P. Nguyen Tuan Van blir med virkning fra den 01. september 2020 løst fra stillingen som kappellan ved St. Torfinn menighet i Hamar, og utnevnes samme dato til sogneadministrator for St. Gudmund menighet.

P. Robert Kanoza utnevnes med virkning fra den 01. september 2020...

Please reload

Åpningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for oktober 2020

MISJONSINTENSJON:

For legfolkets arbeid

 

Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken.

Archive
Please reload