March 31, 2020

Under en regntung himmel og foran en tom Petersplass ledet paven sakramentstilbedelsen og velsignet Roma og verden med en ekstraordinær Urbi et orbi. 

Les hele saken her. 

March 21, 2020

Det er messe i morgen med biskop Bernt Eidsvig kl. 11:00.

March 19, 2020

Pave Frans oppfordrer oss til å be rosenkransen sammen med ham kl. 21.00 ikveld, torsdag 19. mars.

På grunn av korona-pandemien lider folk over hele verden. I denne krevende situasjonen gir fastetiden oss en god anledning til å kontemplere Jesu død og oppstandelse ved å...

March 18, 2020

På grunn av korona-pandemien, må konfirmasjonen utsettes. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare, men vi skal komme med informasjon så fort vi har fått et fastsatt tidspunkt.

Du kan lese artikkelen om dette på katolsk.no 

March 12, 2020

Artikkelen er tatt fra katolsk.no og vi følger bispedømmet samt helsemyndighetens råd og tiltak. 

Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak pr. 12.3.2020 gjelder inntil palmesøndag (5. april)

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjæ...

March 5, 2020

Kjære brødre og søstre!

Også i år gir Herren oss en forberedelsestid, for at vi skal kunne feire Jesu døds- og oppstandelsesmysterium med fornyede hjerter. Dette mysteriet er fundamentet for alt kristenliv, både personlig og fellesskapelig. Vi må stadig vende tilbake ti...

Please reload

Åpningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for oktober 2020

MISJONSINTENSJON:

For legfolkets arbeid

 

Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken.

Archive
Please reload