August 31, 2017

St. Gudmund skal ha messe på engelsk på søndager kl. 09:30 fra 1. oktober.

St. Gudmund will celebrate English mass every Sunday from October 1 at 9:30 AM.

August 29, 2017

Det er familiemesse kl.11:00 på søndag, 3. september. 

Kl.10:30 skal også barne-og ungdomskoret øve.

Alle er hjertelig velkommen! 

August 8, 2017

Kjære barn, unge, foreldre og foresatte

Det har blitt sendt ut invitasjonsbrev til alle barn og unge som tilhører St. Gudmund menighet.

Hvis dere har ikke fått, kan det hende at dere ikke er registrert katolikker eller kanskje fordi dere tilhører en annen menighet.

Tabell...

Please reload

Åpningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for Juni 2020

MISJONSINTENSJON:

Om hjertets vei

 

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte

Archive
Please reload