Elektronisk påmelding:

 

Første kommunionsmesse på norsk er 

torsdag 21. mai 2020, Kristi Himmelfartsdag.

Dato for polsk første kommunionsmesse kommer senere.

Forberedelsen til første kommunion skal gå over to år. Forberedelsen starter i 2. klasse og barna mottar første kommunion i 3. klasse.

DÅPSATTEST:

Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til en av prestene.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av katekesekontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

DATOER FOR UNDERVISNING 2019-2020

Undervisning er kl. 10:00 - 14:00

(pause kl. 11:15 - 12:00 og messe kl. 13:30 - 14:00)

Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til messen.

HØST 2019

 • Lørdag 14. september - Foreldremøte kl. 10:10

 • Lørdag 19. oktober

 • Lørdag 16. november

 • Lørdag 14. desember

VÅR 2020

 • Lørdag 11. januar

 • Lørdag 01. februar - Foreldremøte kl. 10:10

 • Lørdag 07. mars

 • Lørdag 18. april

 • Lørdag 09. mai - Skriftemål 

 • Tirsdag 19. mai - Generaløvelse kl. 18:00

 • Lørdag 6. juni - Katekeseavslutning med eget program

 • Torsdag 21. mai - Første kommunionsmesse kl. 11:00