Elektronisk påmelding:

Forberedelsen til første kommunion.

Til vanlig er forberedelsen til første kommunion går over to år, men på grunn av korona-situasjonen skal menigheten fokusere å forberede kun de barna i 3.klasse i dette skoleåret 2020-2021.  

DÅPSATTEST:

Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til katekesekoordinatoren.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av kontingent gjøres ved å overføre til

konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

Katekeseundervisning på norsk:

 

Høst 2020

Lørdag 10. oktober – Oppstart

Lørdag 07. november

Lørdag 05. desember - Juleverksted

 

Vår 2021

Lørdag 09. januar

Lørdag 06. februar

Lørdag 06. mars

Lørdag 10. april

Lørdag 08. mai

Lørdag 05. juni – Avslutning

1079223d9c6c0e2fb7765586acc6b8ca.jpg

Katekeseundervisning på polsk:

 

Høst 2020

Lørdag 24. oktober – Oppstart

Lørdag 21. november

Lørdag 12. desember

Vår 2021

Lørdag 16. januar

Lørdag 13. februar

Lørdag 13. mars

Lørdag 17. april

Lørdag 15. mai

Lørdag 12. juni – Avslutning