Elektronisk påmelding:

 

Første kommunionsmesse på polsk er lørdag 2. mai 2020

Første kommunionsmesse på norsk er 

torsdag 21. mai 2020, Kristi Himmelfartsdag.

Forberedelsen til første kommunion skal gå over to år. Forberedelsen starter i 2. klasse og barna mottar første kommunion i 3. klasse.

DÅPSATTEST:

Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til en av prestene.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av katekesekontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

DATOER FOR UNDERVISNING 2019-2020

Undervisning er kl. 10:00 - 14:00

(pause kl. 11:15 - 12:00 og messe kl. 13:30 - 14:00)

Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til messen.

HØST 2019

 • Lørdag 14. september - Foreldremøte kl. 10:10

 • Lørdag 19. oktober

 • Lørdag 16. november

 • Lørdag 14. desember

VÅR 2020

 • Lørdag 11. januar

 • Lørdag 01. februar - Foreldremøte kl. 10:10

 • Lørdag 07. mars

 • Lørdag 18. april

 • Torsdag 30. april - Skriftemål (3. klasse polsk gruppe)

 • Lørdag 2. mai - Første kommunionsmesse på polsk kl. 11:00

 • Lørdag 09. mai - Skriftemål (3. klasse norsk gruppe)

 • Tirsdag 19. mai - Generaløvelse kl. 18:00

 • Lørdag 6. juni - Katekeseavslutning med eget program

 • Torsdag 21. mai - Første kommunionsmesse på norsk kl. 11:00