Elektronisk påmelding:

 

Første kommunionsmesse på polsk er lørdag, 5. september 2020 kl. 12:00

Første kommunionsmesse på norsk er 

lørdag 12. september 2020 kl. 10:00 og kl. 13:00

Generaløvelse til første kommunion på norsk er 

kommer senere

Forberedelsen til første kommunion skal gå over to år. Forberedelsen starter i 2. klasse og barna mottar første kommunion i 3. klasse.

DÅPSATTEST:

Obligatorisk! Vi trenger kopi av dåpsattest. Dette kan gjøres ved å sende til stgudmund.menighet@gmail.com eller levere til en av prestene.

KATEKESEKONTINGENT:

Betalingen av katekesekontingent gjøres ved å overføre til konto 1503. 02.82946.

Merk betalingen med: Katekese, navn og klasse 

(eksempel: Katekese, Hans Hansen, 8. klasse)

DATOER FOR UNDERVISNING 2019-2020

Undervisning er kl. 10:00 - 14:00

(pause kl. 11:15 - 12:00 og messe kl. 13:30 - 14:00)

Foreldre/foresatte er hjertelig velkommen til messen.

HØST 2019

  • Lørdag 14. september - Foreldremøte kl. 10:10

  • Lørdag 19. oktober

  • Lørdag 16. november

  • Lørdag 14. desember

VÅR 2020

  • Lørdag 11. januar

  • Lørdag 01. februar - Foreldremøte kl. 10:10

  • Lørdag 07. mars

  • Lørdag 18. april - AVLYST

  • Lørdag 6. juni - Katekeseavslutning med eget program - AVLYST

POLSK FØRSTE KOMMUNION: 

Lørdag, 5. september kl. 12:00

NORSK FØRSTE KOMMUNION:

Lørdag, 12. september kl. 10:00 og kl. 13:00