September 29, 2020

Menigheten gratulerer 20 av våre ungdommer som mottok konfirmasjonssakramentet, 36 førstekommunikanter som fikk tildelt Førstekommunion og 1 barn som ble døpt i september. 

September 18, 2020

Menighetssekretæren er for tiden på fødselspermisjon.  Mary Femane Apigo Cabahug vil i mellomtiden være vikarierende menighetssekretær. 

Oversikten over hvilke dager og tidspunkter er Mary Fem tilgjengelig på menighetskontoret kan dere finne i søndagsbladet.

August 31, 2020

Arabisk messen den 26.september kl. 14:00 er avlyst grunnet p.Rooni har sommerferie.

August 29, 2020

Messe på filippinsk den 12.september er kl.15:00

August 29, 2020

På søndag den 6.september feirer p. Van sin første messe i menigheten på engelsk kl.09:30 og familiemesse kl.11:00

August 29, 2020

Katakese i skoleåret 2020/2021 kun tilbys til 3.klassinger og 9.klassinger denne gangen grunnet korona-situasjon.

Invitasjon til katekeseundervisning er på vei til deres postkasse.

Digital påmelding til katekesen er nå åpen.

Velkommen til katekeseundervisning!

August 12, 2020

p. Waldemar og p. Tan skal forlate vår menighet og skal feire takksigelsemesser.

p. Waldemar skal feire sin siste messe på søndag den 23. august kl. 8:00 og kl. 14:00 på polsk, kl. 10:00 på engelsk og kl. 12:00 på norsk.

p. Tan skal feire siste messe i St Gudmund kirke p...

August 12, 2020

Søndag den 30. august kl. 12:00 skal p. Tan

velsigne St. Joseph statue.

August 12, 2020

FOR FØRSTE KOMMUNIONSBARN

Lørdag 22. august kl. 10:00 – 13:00:

Skriftemål og generaløvelse (norsk gruppe)

Foreldremøte for norsk gruppe

Lørdag 5. september: Polsk første kommunion

kl. 10:30 (gruppe 1)...

August 5, 2020

MESSEFEIRING FRA OG MED 1. SEPTEMBER

St. Gudmund menigheten skal med virkning 1.september feire vanlig messetider som følger:

Mandag

Stengt

Tirsdag

kl. 18:00 Messe på norsk

Onsdag 

kl. 18:00 Messe på norsk

Torsdag

kl. 17:15 Sakrament tilbedelse

kl. 18:00 Messe på norsk

Fredag

kl....

Please reload

Åpningstider:

Menighetskontor:

Mandag: stengt

Tirsdag - Fredag: kl. 09:00 - 15:00

For henvendelser, kontakt oss 

gjerne på e-post.

E-post:

jessheim@katolsk.no, stgudmund.menighet@gmail.com

Kollekt og gave til menigheten

Du kan gi kollekt eller gave via

Vipps til nr. 19006 eller vår bankkontonummer:

1503. 02.82946

Liturgisk kalender

Pavens bønneintensjoner for Juni 2020

MISJONSINTENSJON:

Om hjertets vei

 

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte

Archive
Please reload